EN RO

Anularea Permisului de Conducere

Anularea permisului de conducere reprezintă o sancțiune aplicabilă în cazul condamnării pentru diverse infracțiuni rutiere și nu numai. Există situații în care anularea este impusă obligatoriu, dar și cazuri în care această sancțiune poate fi aplicată opțional de către instanța de judecată ca pedeapsă complementară. Acest articol se va concentra pe cele mai întâlnite circumstanțe în care anularea permisului de conducere poate fi impusă, conform prevederilor Codului Rutier.

În prezentul articol, ne vom concentra asupra situațiilor de la literele a), b) și d) ale articolului 114 din Codul rutier, deoarece acestea sunt cele mai des întâlnite în practică și ridică cele mai multe probleme din punct de vedere juridic.

 

Anulare permis conducere, implicații juridice și modul de obținere a unui nou permis.

Anularea permisului de conducere conform prevederilor din Codul Rutier

Conform articolului 114 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Codul rutier), anularea permisului de conducere se aplică în următoarele situații:

a)  Titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, ca urmare a nerespectării regulilor de circulație.

b)  Titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiuni precum cele prevăzute la art. 334 alin. (2) și (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal.

c)  Abrogat;

d)  Titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță, conform art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.

e)  Permisul de conducere a fost obținut cu încălcarea normelor legale, situație constatată de instanța competentă.

f)  Permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, iar acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Anularea permisului de conducere în cazul infracțiunilor cu rezultat de ucidere sau vătămare corporală

Primul caz  (lit. a) presupune anularea automată a permisului de conducere în situația în care titularul acestuia, săvârșind o infracțiune din culpă care a condus la uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, a fost condamnat definitiv.

Cel mai des întâlnit exemplu este cel al vătămării corporale din culpă (art. 196 Cod penal), infracțiune care survine atunci când consecința unui accident rutier este producerea unuia sau mai multora dintre următoarele rezultate:

  • o infirmitate
  • leziuni traumatice care necesită mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare
  • un prejudiciu estetic grav și permanent
  • avortul
  • punerea în primejdie a vieții

Această infracțiune nu este singura care atrage anularea automată a permisului de conducere în caz de condamnare. Anularea intervine și în cazul condamnării pentru infracțiuni precum omor, ucidere din culpă sau vătămare corporală (cu intenție), cu condiția ca acestea să fie săvârșite ca urmare a nerespectării regulilor de circulație.

Infracțiuni rutiere care conduc automat la această sancțiune

În al doilea caz (lit. b), se regăsesc infracțiunile pentru care permisul de conducere este anulat de drept. Acestea includ:

1. Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare (art. 334, alin. (2) Cod penal) sau a cărui înmatriculare a fost retrasă sau care este înmatriculat în alt stat și nu are drept de circulație în România (art. 334, alin. (4) Cod penal);
2. Conducerea unui vehicul de către o persoană care are permis de conducere necorespunzător categoriei respective de vehicule, ori a cărei permis a fost retras, anulat sau suspendat sau care nu are dreptul de a conduce vehicule în România (art. 335, alin (2) Cod penal);
3. Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante (art. 336 Cod penal);
4. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei ori prezenței substanțelor stupefiante în sânge (art. 337 Cod penal);
5. Părăsirea locului accidentului (art. 338 Cod penal);
6. Participarea la întreceri neautorizate (art. 339, alin. (2) Cod penal);
7. Așezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulația pe drumurile publice (art. 339, alin. (3) Cod penal);
8. Lăsarea fără supraveghere pe drumul public a unui vehicul care transportă substanțe periculoase (art. 339, alin. (4) Cod penal).

Anularea permisului de conducere ca pedeapsă complementară (anulare facultativă)

În al treilea caz (lit. d), anularea permisului de conducere intervine atunci când instanța de judecată aplică o pedeapsă complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, alături de pedeapsa principală, în conformitate cu prevederile legale.

Această situație se aplică în cazul infracțiunilor pentru care norma de incriminare prevede expres aplicarea unei astfel de pedepse complementare sau în situațiile în care instanța apreciază, facultativ, că este necesară aplicarea unei astfel de sancțiuni, pe lângă pedeapsa principală. Este important de menționat că aceste infracțiuni trebuie să fie distincte de cele care ar putea atrage anularea permisului de conducere conform lit. a) sau b).

De exemplu, instanța nu ar putea să dispună păstrarea permisului de conducere în cazul condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni de vătămare corporală din culpă, indiferent de circumstanțele atenuante sau de pedeapsa pe care ar aplica-o. Anularea intervine de drept în acest caz, ca urmare a condamnării.

Cazul de la lit. d) este singurul în care instanța de judecată are puterea de a aprecia cu privire la anularea sau păstrarea permisului de conducere de către inculpat. În concret, pentru a atrage anularea permisului de conducere, instanța va aplica, pe lângă pedeapsa principală (închisoare sau amendă), și pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce una sau mai multe categorii de vehicule, prevăzută de art. 66, lit. (i) Cod penal.

Cu toate acestea, există posibilitatea păstrării permisului de conducere chiar și în cazul săvârșirii uneia din infracțiunile enumerate la art. 114, lit. a) sau b) Cod rutier. Așa cum prevede expres textul de lege menționat, anularea permisului intervine doar în caz de condamnare. Nu orice soluție a instanței este, însă, una de condamnare.

Astfel, în situația în care instanța optează pentru renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea acesteia, achitarea sau încetarea procesului penal, permisul de conducere nu se anulează conform prevederilor legale.

În cazul în care se dispune condamnarea cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, potrivit art. 91 Cod penal,  permisul de conducere va fi anulat de drept de la data rămânerii definitive a hotărârii, întrucât vorbim de o condamnare !

Obținerea unui nou permis de conducere

Potrivit art. 116 din Codul Rutier, persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 114 alin. (1) poate să se prezinte la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă:

b) a trecut un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Retragerea plângerii prealabile sau încheierea unui acord de mediere prin care părțile înțeleg să lămurească latura penală a diferendului nu determină anularea permisului de conducere

Persoana vătămată are dreptul de a-și retrage plângerea prealabilă în situațiile în care legea care incriminează o faptă prevede inițierea acțiunii penale la plângere prealabilă. Până la finalizarea procesului penal, persoana vătămată are dreptul să revină și să-și retragă plângerea prealabilă sau să încheie un acord de mediere. Intenția evidentă a legiuitorului este de a oferi persoanei vătămate un rol activ și eficient în ceea ce privește continuarea sau încetarea procesului penal.

Dacă retragerea intervine în urmărire penală se va dispune clasarea cauzei. Dacă retragerea intervine în faza de judecată, se va dispune încetarea procesului penal.

Consultă un avocat specializat în cauze rutiere

Dacă te afli în fața unor acuzații de comitere a infracțiunilor rutiere, este necesar să consulți un avocat pentru a primi asistență juridică adecvată și a-ți proteja drepturile. Avocatul va analiza detaliat circumstanțele cazului tău și va putea oferi soluții legale pentru a minimiza sau chiar evita anularea permisului de conducere.

Echipa noastră de avocați te poate ajuta! Dacă te confrunți cu o situație similară și ai nevoie de asistență juridică, programează-te la o întâlnire!

Articole similare

Leave a Reply