EN RO

Malpraxis

Ce este Malpraxisul? Malpraxisul reprezintă eroarea profesională comisă în timpul practicii medicale sau medico-farmaceutice, având consecințe prejudiciabile pentru pacient. Acest lucru implică asumarea răspunderii civile de către personalul medical și furnizorii de servicii medicale, sanitare și farmaceutice.

Ce este Culpa Profesională? Culpa profesională poate fi definită ca o formă a vinovăției în care medicul nu a prevăzut rezultatul faptelor sale, deși putea și trebuia să îl prevadă, sau a prevăzut rezultatele faptelor sale, dar a considerat în mod ușuratic că acestea nu vor apărea.

Culpa Medicală și Formele Sale: Culpa medicală este fapta medicului săvârșită fără intenție, prin care se produce un prejudiciu pacientului, pentru care medicul este răspunzător. Poate lua forma neglijenței sau a imprudenței.

Neglijența și Imprudența în Culpa Medicală: Neglijența reprezintă omisiunea de a acționa în conformitate cu standardele de grijă pe care un om prudent și diligent le-ar respecta în aceeași situație. În schimb, imprudența constă în efectuarea unei acțiuni pozitive fără a lua în considerare riscul apariției consecințelor negative sau ilegale.

Răspunderea în Cazurile de Malpraxis: În situațiile de malpraxis, se aplică atât normele de drept comun, cât și legislația specială care stabilește condițiile răspunderii civile pentru acțiunile proprii și implicate ale personalului medical și ale unităților medicale.

Cum Vă Putem Ajuta: Putem asista persoanele prejudiciate printr-un act de malpraxis să se adreseze fie Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, fie instanței judecătorești competente, potrivit legii. În anumite situații va fi necesară formularea unei plângeri penale.

Pentru consultanță legală în cazurile de malpraxis, contactați-ne astăzi pentru a vă proteja drepturile și interesele.

SERIOZITATE

Fiecare caz este important pentru noi. Ne autodepășim și gândim spre a găsi soluții.

Atenție acordată clientului

Suntem pe deplin angajați în tradiția încrederii între avocat și client, și o continuăm oferind sfaturi personalizate și eficiente.

Abnegație

Transformăm cunoștințele noastre juridice în valoare pentru clienți.

Ai nevoie de asistență juridică?