EN RO

Drept Civil

Litigii civile

Departamentul nostru de litigii se specializează în gestionarea disputelor din diverse domenii, inclusiv:

 • Litigii imobiliare;
 • Restituirea proprietăților confiscate de regimul comunist;
 • Litigii privind carte funciară;
 • Legi privind restituirea proprietăților (ex. Legea nr. 10/2001, Legea nr. 18/1991);
 • Acordarea de despăgubiri pentru bunurile sechestrate în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța;
 • Acces la propriul dosar și deconspirarea Securității;
 • Aspecte legale legate de partidele politice și de aplicarea Convenției asupra răpirii internaționale de copii;
 • Contestarea executării și succesiuni.
 • Divorțuri și partaje.

Litigii fiscale

Reprezentăm clienți în probleme fiscale generate de tranzacții comerciale, implicit:

 • Asistență în inspecțiile fiscale și problemele legate de activitatea economică;
 • Contestarea actelor de impunere emise de autoritățile fiscale;
 • Rezolvarea problemelor legate de impozitele și contribuțiile reglementate de Codul Fiscal;
 • Contribuții la Fondul pentru Mediu și regim vamal;
 • Rezolvarea procedurilor de executare declanșate de autoritățile fiscale;
 • Asistență în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Litigii administrative

Departamentul nostru juridic are o experiență solidă în gestionarea problemelor administrative și în relația cu instituțiile de stat. Principalele noastre domenii de practică includ:

 • Contestarea actelor administrative emise de autorități, cum ar fi actele individuale sau normative, licențele și autorizațiile;
 • Contestarea măsurilor impuse de instituții precum Curtea de Conturi, Consiliul Național al Audiovizualului, Autoritatea de Supraveghere Financiară etc.;
 • Contestarea amenzilor, inclusiv cele de circulație sau impuse de instituții bancare pentru încălcarea reglementărilor.

Achiziții publice

 • Asistență în procedura de notificare prealabilă adresată autorității contractante cu privire la încălcarea prevederilor legale în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • Reprezentare în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și a instanțelor judecătorești pentru apărarea intereselor clienților în contestațiile legate de procedurile de atribuire;
 • Asistență în suspendarea efectelor rezultatelor procedurilor de achiziție publică și a deciziilor CNSC;
 • Asistență în litigiile privind executarea contractelor atribuite în cadrul procedurilor de achiziție publică;
 • Reprezentare pentru solicitările de despăgubiri, inclusiv costurile pregătirii ofertelor și participarea la procedurile de atribuire.

Litigii comerciale

 • Executarea contractelor comerciale;
 • Concurență neloială;
 • Asistență în diverse litigii comerciale și în procedurile alternative de soluționare a litigiilor;
 • Executarea și/sau contestarea executării contractelor comerciale.

SERIOZITATE

Fiecare caz este important pentru noi. Ne autodepășim și gândim pentru a găsi soluții.

Atenție acordată clientului

Suntem pe deplin angajați în tradiția încrederii între avocat și client și o continuăm oferind sfaturi personalizate și eficiente.

Abnegație

Transformăm cunoștințele noastre juridice în valoare pentru clienți.

Ai nevoie de asistență juridică?