EN RO

Malpraxis

Culpa medicală și profesională

Culpa profesională poate fi definită ca o formă a vinovăţiei în care, fie medicul nu a prevăzut rezultatul faptelor sale, deşi putea şi trebuia să îl prevadă, fie acesta a prevăzut rezultatele faptelor sale, dar a considerat în mod uşuratic că acestea nu vor apărea.

Malpraxisul este definit ca fiind eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice. Eroarea profesională în materie medicală are un conţinut larg şi cuprinde orice greşeală săvârşită cu voie sau fără voie, datorată, de regulă, lipsei de prudenţă şi diligenţă ori neştiinţei, dacă are drept consecinţă prejudicierea pacientului în timpul sau în legătură cu un act medical realizat asupra lui.

Culpa medicală este fapta medicului săvârşită fără intenţie, în legătură cu exercitarea profesiei medicale, prin care se produce un prejudiciu pacientului, pentru care medicul este răspunzător deoarece, în aceleaşi condiţii, un alt medic cu aceeaşi pregătire profesională, nu l-ar fi generat.  Cu alte cuvinte, acţiunea sau inacţiunea medicului culpabil este necorespunzătoare, inadecvată situaţiei, cauzând un prejudiciu, care ar fi putut fi evitat de un alt medic (numit medic standard sau medic etalon, cu o conduită rezonabilă). Culpa poate lua, de asemenea, forma neglijenţei sau a imprudenţei. Neglijenţa reprezintă omisiunea de a face ceva ce un om ghidat după aspectele specifice conduitei omului grijuliu, ar face, sau a face ceva ce un om prudent şi diligent nu ar face. Făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, deşi în condiţiile date trebuia şi putea să îl prevadă. Neglijenţa în practica medicală ia forma grabei, superficialităţii, îndeplinirii neconştiincioase a obligaţiilor. Imprudenţa constă în comiterea unei activităţi pozitive, fără a accepta că pot apărea consecinţe ilicite, deşi medicul poate să prevadă acest lucru.

În cauze ce privesc malpraxisul sunt incidente, în primul rând, dispoziţiile de drept comun, respectiv art. 1357 Cod civ., care reglementează condiţiile răspunderii civile delictuale pentru faptă proprie. De asemenea, este incidentă legea specială, Legea nr.95/2006, ce face trimitere la dreptul comun în ceea ce priveşte condiţiile angajării răspunderii medicului şi a unităţii medicale, anume existenţa unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a vinovăţiei şi a unui raport de cauzalitate între prejudiciul suferit şi fapta ilicită comisă.

În aceste condiții, putem ajuta persoanele prejudiciate printr-un act de malpraxis să se adreseze fie Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis,  fie instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

SERIOZITATE

Fiecare caz este important pentru noi. Ne autodepășim și gândim spre a găsi soluții.

Atenție acordată clientului

Suntem pe deplin angajați în tradiția încrederii între avocat și client, și o continuăm oferind sfaturi personalizate și eficiente.

Abnegație

Transformăm cunoștințele noastre juridice în valoare pentru clienți.

Ai nevoie de asistență juridică?

    EN RO