EN RO

Drept Civil

Litigii civile

Departamentul nostru de litigii gestionează dispute provenind din următoarele sectoare de activitate:

 • Litigii imobiliare:
  • restituirea proprietăţilor confiscate de regimul comunist;
  • litigii de carte funciară;
 • Legile restituirii proprietăților (Legea nr. 10/2001, Legea nr. 18/1991 etc.);
 • Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri pentru bunurile sechestrate în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța;
 • Legea nr. 293/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității;
 • Legea partidelor politice nr. 14/2003;
 • Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii;
 • Contestații la executare;
 • Succesiuni;
 • Partaj.

Litigii fiscale

Reprezentăm clienți în probleme fiscale generate de tranzacții comerciale, implicit:

 • Acordăm asistenţă clienţilor în cursul inspecţiilor fiscale şi/sau în orice chestiuni ce decurg din activitatea economică;
 • Contestăm actele de impunere emise de autorităţile fiscale în ceea ce priveşte:
  • Impozitele şi contribuţiile reglementate de Codul Fiscal (ex. TVA, impozitul pe profit, inclusiv aspecte legate de preţurile de transfer, impozit cu reţinere la sursă, accize, contribuţii, impozit pe venit, impozite locale etc.);
  • Contribuţiile la Fondul pentru Mediu;
  • Regimul vamal;
 • Reprezentăm clienții în procedura de executare declanşată de către autorităţile fiscale (ex. lipsa titlului de creanţă, executarea creanţelor de către autorităţile fiscale cu încălcarea prevederilor legale etc.);
 • Asistam clienţii în faţa CEJ în procedura întrebărilor preliminare sau în faţa CEDO, precum şi în cadrul procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar la CE.

Litigii administrative

Avem o experiență consistentă în probleme administrative și în raporturile cu instituțiile statului. Principalele noastre arii de practică administrativă includ:

 • Contestarea actelor administrative emise de autorităţi (acte individuale sau normative, licenţe şi autorizaţii etc.);
 • Contestarea măsurilor impuse de Curtea de Conturi, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Autoritatea de Supraveghere Financiară etc.;
 • Contestarea amenzilor (de circulație, impuse instituţiilor bancare pentru încălcarea reglementărilor în materie, aplicate în domeniul juridic al construcţiilor, în domeniul contabil, al accizelor şi regimului vamal, etc.).

Asistență în litigii privind achizițiile publice

 • Asistenţă juridică în ceea ce priveşte procedura de notificare prealabilă adresată autorităţii contractante referitoare la încălcarea prevederilor legale în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • Asistenţă în cadrul procedurii administrativ-jurisdicţionale în faţa CNSC;
 • Asistenţă în faţa instanţelor judecătoreşti competente cu privire la formularea căilor de atac împotriva rezultatelor procedurilor de atribuire şi a deciziilor CNSC, pentru apărarea intereselor ofertantului căruia i-a fost atribuit contractul sau pentru apărarea intereselor autorităţii contractante;
 • Asistenţă în faţa instanţelor judecătoreşti competente pentru suspendarea efectelor rezultatelor procedurilor de achiziţie publică şi a deciziilor CNSC ;
 • Asistenţă în litigiile privind executarea contractelor atribuite în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
 • Asistenţă cu privire la cererile formulate pentru acordarea de despăgubiri constând în costurile pregătirii ofertei ori ale participării în procedura de atribuire.

Litigii comerciale

 • Executarea contractelor comerciale;
 • Concurenţa neloială;
 • Asistenţă acordată clienţilor în diverse litigii comerciale;
 • Asistenţă acordată clienţilor în procedurile alternative de soluţionare a litigiilor;
 • Executarea şi/sau contestarea executării contractelor comerciale.

SERIOZITATE

Fiecare caz este important pentru noi. Ne autodepășim și gândim pentru a găsi soluții.

Atenție acordată clientului

Suntem pe deplin angajați în tradiția încrederii între avocat și client și o continuăm oferind sfaturi personalizate și eficiente.

Abnegație

Transformăm cunoștințele noastre juridice în valoare pentru clienți.

Ai nevoie de asistență juridică?